Алан Хердман


Алан Хердман

Алан викладає Пілатес понад 50 років. Колега та друг Старійшини Пілатесу Кароли Трієр і Боба Фітцджеральда, вчитель та наставник таких зірок індустрії, як М.Кінг, Н.Кумбс, Джуліан Літлфорд, Раель Ісакович.
З іменем Алана пов'язані поява та розвиток Пілатеса в Європі. Серед його перших клієнтів були актори, танцівники, співаки, інформація про можливості Методу і результатах роботи Алана стала відома широкому загалу, лікарі та фізіотерапевти почати рекомендувати Пілатес пацієнтам з травмами і проблемами опорно-рухового апарату. Плідна співпраця з фізіотерапевтами і майстрами бойових мистецтв дозволили Алану створити унікальний підхід до техніки Пілатесу і систему пре-пілатеса, особливо затребувану в умовах сучасного життя та в роботі зі спеціальними категоріями населення.
Сьогодні Алан визнаний та поважний Майстер, який значно збільшив оздоровчі та реабілітаційні аспекти Пілатесу та продовжує постійно вдосконалювати свої методи у відповідності до сучасних досягнень в області фізіології. Саме в руслі постійного вдосконалення він і навчає своїх послідовників.


Алан Хердман 

Алан преподает Пилатес более 50 лет. Коллега и друг Старейшины Пилатеса  Каролы Триер и Боба Фитцджеральда, учитель и наставник таких звезд индустрии, как М. Кинг, Н.Кумбс, Джулиан Литлфорд, Раэль Иcакович. 
С именем Алана связано появление и развитие Пилатеса в Европе. Среди его первых клиентов были актеры, танцовщики и певцы, информация о возможностях метода и результатах работы Алана стала общедоступной, вскоре врачи и физиотерапевты стали рекомендовать Пилатес пациентам с травмами и проблемами опорно-двигательного аппарата. Тесное сотрудничество с физиотерапевтами и мастерами боевых искусств позволило Алану создать уникальный подход к технике Пилатеса и систему Пре-Пилатеса, особенно востребованную в условиях современной жизни и при работе со специальными категориями населения.
Сегодня Алан признанный и уважаемый мастер, который расширил оздоровительные и реабилитационные аспекты Пилатеса и продолжает постоянно совершенствовать свои методы в соответствии с современными достижениями в области физиологии. Именно в русле постоянного совершенствования он и обучает своих последователей.
Для того чтобы оставить комментарий, пожалуйста,
авторизируйтесь или зарегистрируйтесь
 
     
 
Реклама 
 
       
 
Смотрите также: